• ازدواج ورزشکاران حرفه‌ای با هالیوودی‌های پولدار
    بیشتر مردم فکر می کنند تنها دلیل ازدواج یک خانم با یک ورزشکار حرفه ای فقط پول اوست. در بعضی مواد این عقیده صحت دارد، ولی بیشتر اوقات پای عشق در میان است. در پاره ای از موارد نیز همسر یک ورزشکار حرفه ای از خود او بیشتر پول درمی آورد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب