• شرط ظریف برای اجرای توافق نهایی
    هفته گذشته موضوعي حقوقي درباره مذاکرات هسته اي ايران مطرح شد مبني بر اين که« اعضاي 1+5 قادر به لغو تحريم هاي شوراي امنيت نيستند.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب