• تجاوز گروهی به دختران برای اعاده حیثیت !!
    یک دختر 18 ساله پاکستانی بدستور دادگاه قبیله ای در شهر مروالا در پاکستان مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. این جرم در حالی اتفاق می افتاد که حدود یک هزار نفر از مردم شهر و در مقدمه آنان پدر آن دختر نظاره گر آن بودند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب