• شروط تغییر نرخ سود بانکی
    عضو سابق شورای پول و اعتبار حرکت نظام بانکی به سمت کارمزد محوری را از لازمه های تغییر نرخ سود بانکی عنوان و در این رابطه بر اهمیت رقابت پذیر کردن اقتصاد تاکید کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب