• راز سقوط موصل/ شرکای ضد تروریست عراق
    ارتش عراق از طیف های مختلف تشکیل شده و برخی از افسران آن کسانی بودند که در رژیم سابق خدمت می کردند بنا بر این این ارتش نمی تواند با چالش های بزرگ مقابله کند.
  • راز سقوط موصل/ شرکای ضد تروریست عراق
    ارتش عراق از طیف های مختلف تشکیل شده و برخی از افسران آن کسانی بودند که در رژیم سابق خدمت می کردند بنا بر این این ارتش نمی تواند با چالش های بزرگ مقابله کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب