• لبنیات دوباره گران می شود؟
    تصویب یارانه ۴۵۰ میلیارد تومانی و افزایش قیمت خرید شیر خام به هزار و ۳۰۰ تومان موجب طرح زمزمه های افزایش حداقل ۶ درصدی قیمت ها توسط شرکت های لبنی شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب