• ۲۰ عکس از پیکر سرنشینان و لاشه هواپیمای ایرآسیا
    هواپیما را برخی از خانواده های سرنشینان آن، که برای بدرقه عزیزانشان به فرودگاه آمده بودند، دیده بودند؛ اما پس از سانحه، جستجوهای گسترده به کشف چیزی جز بخش هایی از بدنه یا صندلی های هواپیما منجر نشده؛ تا کنون پیکر شماری از سرنشینان نیز پیدا شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب