• طراحی گوشی هوشمند با قابلیت خودکشی!
    شرکت بوئینگ و شرکت کانادایی بلک بری به دنبال ارائه گوشی هوشمندی هستند که برای ارتباطات امنیتی بین آژانس های دولتی و پیمانکارانشان طراحی خواهد شد.
  • مقصر حادثه پرواز مرگ مالزی مشخص شد
    ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی ضمن دفاع از خطوط هوایی این کشور، شرکت بوئینگ را به دلیل ساخت تجهیزات ارتباطی که به سهولت قابل غیرفعال شدن هستند مقصر حادثه هوایی این کشور معرفی کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب