• احتمال همکاری با شرکت نیسان ژاپن برای تولید خودرو در ایران
    نظر آقای رئیس جمهور ایجاد خودروسازی صادرات محور است، یعنی هم بخشی از نیاز بازار داخل را تامین کند و هم محصولاتش قابل عرضه و رقابت در بازارهای جهانی باشند. در واقع دلیل اصلی تشکیل قطب سوم، رونق صادرات خودرو و همچنین ایجاد رقابت در بازار داخل است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب