• طراحی تلفن همراهی برای زیر آب+تصاویر
    در سال های اخیر شرکت های سازنده تلفن همراه سعی کرده اند تا گوشی های خود را با تکنولوژی های ضد آب وارد بازار کنند. این دستگاه ها با ساخت مخصوص خود می توانند به راحتی در برابر نفوذ آب مقاومت کنند و حتی بعضی از آن ها می توانند در داخل آب به کار بپردازند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب