• شستشوی دست با هوا
    گروهی شامل هفت دانشجوی چینی توانسته اند یک جایزه برتر بین المللی را برای ابداع دستگاهی که از هوا برای پاک کردن دست استفاده می کند، بدست بیاورند. این روش در نهایت منجر به صرفه جویی چشمگیری در مصرف آب خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب