• شغل دوم هنرپیشه‌ها چیست؟
    این روزها مد جدید بازیگران؛ ورود به حیطه ی ادبیات و شعر است. چه وسوسه ای باعث می شود هنرپیشه ای که از شهرت کافی برخوردار است، قلم به دست بگیرند؟ این گزارش بررسی چند و چون ورود بازیگران به عالم شعر و داستان است..

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب