• شناخت درستی از زنان خانه‌دار نداریم
    مدیرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: در ایران زنان خانه دار بررسی نشده اند و شناختی از آنان نداریم بنابراین باورهای کلیشه ای درباره آنان وجود دارد .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب