• شلوار تنگ فشار زیادی روی اعصاب پا وارد می کند
    یک خانم استرالیایی بعد از پوشیدن شلوار جین خیلی تنگ و به اصطلاح «اسکینی»، روانه ی بیمارستان شد. این خانم جوان که توانایی راه رفتن نداشت، به مدت چهار روز در بیمارستان بستری شد. متاسفانه شلوار تنگ، حس پاها و توان راه رفتن را از این خانم سلب کرده بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب