• تفاوت زلزله های مناطق جنوبی و شمالی ایران
    رییس پژوهشکده علوم زمین با تاکید بر این که ایران در کمربند لرزه خیزی جهان قرار دارد، گفت: در منطقه ایران مرکزی و شمال ایران هر چند که تعداد زلزله ها کم است ولی رخدادهای لرزه یی با بزرگی بیشتر در این مناطق گزارش شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب