• شیخ نمر به "قطع گردن با شمشیر" محکوم شد
    نمر النمر که در عربستان به مرگ محکوم شده، قرار است از طریق "گردن زدن با شمشیر" به مجازات برسد. این واعظ به اتهام "اغتشاش در میان شیعیان و کمک به کشورهای خارجی برای دخالت در امور عربستان" محاکمه شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب