• بیماری آلکالوز چیست؟
    آلکالوز به معنی افزایش سطح بی کربنات مایع خارج سلولی و قرار گرفتن PH خون در محدوده قلیایی (بالاتر از ۷/۸) می باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب