• چطور یک شنونده همدل باشیم؟
    بیشتر مردم فكر می كنند شنوندگان خوبی هستند در حالی كه واقعیت چیز دیگری است. تحقیقات نشان داده که افراد فقط 17 ثانیه به حرف دیگران گوش می کنند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب