• عکس های شهربازی های متروکه جهان
    توی این دنیا، هر چیزی عمر و دوره ای دارد و پس از مدتی و به هر علتی، گرد کهنگی روی دارایی های دنیا می نشیند. «شهربازی» ها که برای خودشان، برو و بیایی دارند هم از این قانون نانوشته، برکنار نیستند و آنها هم با همه محبوب بودنشان، چنین سرنوشتی دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب