• گفت و گوی با صداپیشه‌های شهرموش‌ها 2
    اکران «شهرموش ها 2» بهانه ای شد تا ساعتی را کنار مرضیه برومند، امیرحسین صدیق، لیلی رشیدی و مانی نوری باشیم و از روزهایی که این فیلم پشت سر گذاشته تا به مرحله اکران برسد، بشنویم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب