• خوزستان زیر خاک مدفون شد!
    گرد و غبار شدید اهواز و دیگر شهرهای خوزستان، کم سابقه بود. شدت باد و خاک به حدی بود که زندگی روزمره در 10 شهرستان استان خوزستان از حالت عادی خارج شد، عبور و مرور مختل و مدارس و دانشگاه ها و ادارات تعطیل شدند. در این میان مسئولان خوزستان درباره این پدیده که زندگی را در استان هر روز سخت تر می کند، هر کدام نظری دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب