• گزارش تصویری : ادامه آلودگی هوای تهران
    ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر تهران آلودگی هوای امروز شهر تهران را فراتر از حد مجاز اعلام کرده و شاخص کیفیت هوا اکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب