• توضیح استاندار درباره حادثه حمله یه مطهری
    استاندار فارس از سفر هیاتی از شورای امنیت کشور برای بررسی وقایع پیش آمده در جریان سفر نماینده مردم تهران به شیراز خبر داد و گفت:  این هیات با مسئولیت بنده به تمام ابعاد قضیه رسیدگی و آمر یا آمرین آن شناسایی و به دستگاه قضایی تسلیم خواهند شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب