• نشست شورای حکام آژانس بین المللی انژی اتمی
    نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در مقر آژانس در وین با حضور کشورهای عضو آژانس آغاز بکار می کند.
  • منفی و مثبت گزارش جدید شورای حکام درباره ایران
    مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درجدیدترین گزارش خوداعلام کرد ایران گام های شفاف سازی در چارچوب همکاری های مورد توافق با آژانس را برداشته است.این گزارش بار دیگر صلح آمیز بودن هسته ای ایران را تائیدو بر تعهد تهران بر همکاری باآژانس صحه گذاشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب