• گره قیمت گذاری خودرو کور تر شد!
    با اظهارات جدید رئیس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم تغییر قیمت های اعلامی برای خودروهای داخلی، گره قیمت گذاری خودرو در کشور کورتر شده است.
  • شورای رقابت هم از افزایش قیمت خودرو مکدر است
    رئیس شورای رقابت اعلام کرد: بنده به عنوان رئیس شورا و سایر اعضای شورای رقابت هم از افزایش قیمت خودرو مکدر هستیم ولی مجبور شدیم به دلیل مسایل اقتصادی مجوز افزایش 5.5 درصدی قیمت ها را صادر کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب