• شامپو ضد شپش آنتی لایس هگور HEGOR
    شپش یک نوع انگل است که مجبور است در کنار انسان زندگی کند. در خارج از بدن انسان طول عمر شپش بالغ حدود 10 روز و عمر تخم آن حدود 3 هفته است. شپش سر، حدود 2 میلی متر طول دارد و بیضی شکل بوده و به رنگ زرد مایل به کرم است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب