• دکتر قلابی شکارچی خانم ها در فضای مجازی
    مقام انتظامي در فضاي سايبر تصريح کرد: متهم پس از جلب اعتماد قربانيان ، در فضاي واقعي هم با آنها ارتباط برقرار مي کرد و مبالغي بين 5 تا 20 ميليون ريال به عنوان قرض از آنها گرفته بود .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب