• نتیجه شکایت ایران از دوپینگ عبدالزهرا به جلسه دوم کشید
    در حالی که انتظارها برای پاسخ نهایی کمیته انضباطی AFC به فدراسیون فوتبال ایران برای رای دیدار ایران و عراق ادامه دارد تیم ملی کشورمان ساعت ١٣ امروز کانبرا را با اتوبوس به سمت سیدنی ترک کرد تا از طی مسیری سه ساعته کاروان تیم ملی به این شهر برسد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب