• در صورت شکست مذاکرات چه کسی مقصر است؟
    به غیر از گروه عدم تعهد، حتی در اروپا هم افرادی وجود دارند که ایالات متحده را به دلیل خواسته های غیرمعقولش، بیشتر از ایران مورد سرزنش قرار می دهند.
  • شکست مذاکرات دولت یمن با حوثی ها
    شبکه خبری العربیه از شکست گفت وگو های دولت صنعا با حوثی ها خبر داد. العربیه در عین حال سعی کرد که مسئولیت این شکست را متوجه جنبش حوثی کند و مدعی شد که حوثی ها بر مخالفت با گفت وگو و بر تشدید تنش تاکید دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب