• راهنمای انتخاب مناسب ترین عینک با صورت
    شکل صورت و شکل فریم: به طور کلی، فریمی که برای فرد انتخاب می شود بایستی دارای خطوطی باشد که آن دسته از سطوح صورت را که از حالت ایده آل فاصله دارد را تعدیل نماید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب