• "اجماع جهانی ضد تل آویو شکل گرفته"
    سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن گفت: کارزار بین المللی برای تحریم ما در جریان است و این سخت ترین کارزار است. این کارزار بسیار هماهنگ شده و برای به خطر انداختن امنیت و حتی موجودیت اسرائیل است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب