• جا ماندن گاز‌ استریل در شکم بیمار !
    جاماندن گاز استریل در شکم زن نهاوندی در حالی به سر خط رسانه ها رفت که رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند معتقد است: جاماندن شی پس از عمل جراحی در بدن بیمار یک مورد در سال برای هر بیمارستان طبیعی است.
  • ماجرای جاماندن قیچی در شکم بیمار!
    پرونده شکایت زنی که هنگام عمل جراحی، قیچی 28 سانتی متری در شکم وی جا مانده و پس از آن نیز در عمل جراحی دوم برای خارج کردن قیچی به حالت کما رفته بود، در شعبه 201 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب