• چرا برخی به همسر خود مظنون هستند
    اختلال هذیانی، اختلالی روانپزشکی است که در نوع حسادت آن فرد مبتلا همسر خود را به بی وفایی و خیانت متهم و دائم تلفن و رفت و آمدهای او را چک می کند. توصیه می شود با چنین فردی لجبازی نشود تا باور هذیانی اش قوی تر نشود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب