• دلیل این همه بدبینی همسرم چیست؟!
    بدبینی به همسر اشکال متفاوتی دارد، برخی از همسران بدبینی ها وسوءظن های نابهنجار و بیمارگونه خود را نوعی رفتار طبیعی قلمداد می کنند و آن را با عناوینی همچون غیرت، تعصب و مراقبت توجیه می نمایند، حال آن که واقعیت چیز دیگری است.
  • اگر به رابطه تان شک دارید، این ۳۰ سوال را از خودتان بپرسید
    «اگر یاد بگیرید آرامش خود را حفظ کنید و منتظر پاسخ باشید، ذهنتان می تواند به هر سوالی جواب دهد.» — ویلیام اس. باروز
  • 8 زنگ خطر براى مشکوک شدن به همسر
    معمولا زمانی که رابطه همسران با هم به پایان رسید تـازه بـه دنـبــال چـراهـا می گـردیـم. آیـا علائــمـی وجــود دارد کــه نشان دهنده از دست رفتن علاقه او نـسبــت بـه ما باشد؟ 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب