• فرار از اعدام با شگرد مهریه
    شكايت به خاطر مهريه، شگردي بود تا زنداني محكوم به اعدام موفق شود، از زندان فرار كند. مرد اعدامي پس از هفت ماه فرار وقتي به كشور بازگشت هنگامي كه با همين نقشه قصد داشت يكي از اعضاي باندش را آزاد كند، در دام ماموران گرفتار شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب