• سرنوشت دو «اکبر»
    شیخ ناطق بالاخره به قولی که سال ٧٦ داد عمل کرد. آن سال قرار بود جناح راست با انتخاب ناطق، راه هاشمی را ادامه دهند؛ اما حالا شیخ ناطق دارد به تنهایی راه هاشمی را می رود. داستانشان شبیه به هم شده است. شیخ علی اکبر ناطق نوری و شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی؛ زندگی سیاسی شان، تحولات فردی و دلخوری های شان شبیه هم شده. برای همین اظهارنظرهای این  روزهای شان هم مشابه شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب