• مرگ پسر7ماهه در شیرخوارگاه آمنه در بازی خشن کودک 4ساله
    این حادثه تلخ که غم و ماتم به جان همه پرستاران زحمتکش شیرخوارگاه آمنه انداخته است، روز شنبه 24 مردادماه رخ داد. این نوزاد تحت نگهداری پرستاران شیرخوارگاه آمنه بود تا اینکه روز شنبه 24 مردادماه پسر چهار ساله ای دور از چشم پرستارانبازی خشنی کرد و همه را به شوک انداخت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب