• آیا مشکل مردم بود و نبود نماد «شیر و خورشید» است؟
    عده ای خیال می کردند نماد شیر و خورشید در میان پرچم ایران یک نماد سلطنتی است اما اینگونه نیست. شیر نماد حضرت علی(ع) و خورشید نماد حضرت محمد(ص) است و تنها تاجش مربوط به شاه بود. اگر به من باشد، هلال احمر را تغییر می دهم و شیر و خورشید را جایگزین آن می کنم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب