• شیطنت BBC درباره «حاج قاسم»
    سیدحسین موسویان با شبکه تلویزیونی «بی بی سی وُرلد» درباره سردار قاسم سلیمانی فرماندهی سپاه قدس ایران گفت وگو کرده است که در پخش نهایی این برنامه، بی بی سی بخش هایی از سخنان موسویان را حذف کرد. اما موسویان چه گفته بود که پخش نشد؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب