• 6 سوال ساده که خودشیفته ها را لو می دهد!
  نارسیسم نوعی عشق افراطی به خود محسوب می شود که طی آن فرد هنگام گفتگو با دیگران تنها به موضوعاتی علاقه نشان می دهد که خودش مطرح می کند و تمایلی برای شنیدن حرف های مردم ندارد.
 • بیماری خود شیفتگی یا نارسیسیسم چیست؟
  تعریف لغت خود شیفته ترجمه لغت Narcissism (نارسیسم) است.بیماران خودشیفته (narcissistic personality disorder) با احساس عمیق «اهمیت خود ، خود بزرگ بینی و نوعی بی نظیر بودن» مشخص می شوند.
 • با این راهکارها نامزدتان را شیفته خود کنید
  دوران نامزدی معمولا با فراز و نشیب هایی همراه است اما با رعایت نکته هایی می توان این دوران حساس را با تفاهم و عشق به دوران ازدواج پیوند زد.
 • راه های خود شیفتگی فردی
  مهم نیست که «من» ما بزرگ باشد یا کوچک، وقتی پای گروه، قوم و نژاد در میان باشد، با کمی دقت در می یابیم که همه ما خود شیفته ایم. همه ما می دانیم خودشیفته ها چگونه افرادی هستند و چه ویژگی هایی دارند؛
 • نارسیسیسم یا خودشیفتگی چیست؟
  حدود 7 درصد مردان و 4 درصد خانم ها در جوامع، دچار اختلال شخصیت خودشیفته هستند و حدس زده می شود در جامعه ما، ویژگی های خودشیفتگی، به خصوص در مردان، خیلی بیشتر باشد.
 • بیماری های باشخصیت!
    گاهی همین طور که مثلا یک صفت «برون گرایی» بهنجار دارد در شخصیت شکل می گیرد، یک صفت نابهنجار مثل «وابستگی بیش ازحد»، «خودشیفتگی» یا «آزارگری» هم ذره ذره در ما شکل می گیرد.                

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب