• مدل دست دادن تان در موردتان چه می گوید؟
    آیا تا به حال دقت کرده اید که هنگام دست دادن معمولا چه کسی اول دستش را جلو می آورد؟ به نظر می رسد از آنجا که دست دادن به نشانه احترام و خوشامدگویی انجام می شود، بهتر است که اول میزبان برای انجام آن پیشقدم شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب