• بهترین صبحانه برای کاهش وزن
    با توجه به مطالعه ای که اخیرا در مورد چاقی صورت گرفته است، شاید بهترین صبحانه برای کاهش وزن، در واقع حجیم ترین صبحانه باشد! در این مطالعه، زنان دارای اضافه وزنی که صبحانه ی پرکالری تری مصرف کردند، نسبت به آنهایی که شام سنگین تری خوردند، وزن بیشتری از دست دادند.
  • برای لاغر شدن این صبحانه ها را فراموش نکنید
    صبحانه اساسی ترین وعده  روز است، پژوهشهای جدید اثبات کرده است انسانهایی که از خوردن ناشتایی  امتناع میکنند  به اندازه  افرادیکه وعده  صبحانه را مهم میپندارند، در لاغری موفق نیستند. اما آیا خوردن هر گونه صبحانه باعث لاغری می شود؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب