• بهترین صبحانه برای کاهش وزن
    با توجه به مطالعه ای که اخیرا در مورد چاقی صورت گرفته است، شاید بهترین صبحانه برای کاهش وزن، در واقع حجیم ترین صبحانه باشد! در این مطالعه، زنان دارای اضافه وزنی که صبحانه ی پرکالری تری مصرف کردند، نسبت به آنهایی که شام سنگین تری خوردند، وزن بیشتری از دست دادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب