• چگونه با مردان صحبت کنیم تا به حرف هایمان گوش دهند؟
    چهار استراتژي است كه زنان مي توانند با به كار بردن آنها كاري كنند تا مردان به آنها گوش بدهند. اگر میخواهید طرز صحبت کردن با مردان را در طول يك هفته تمرين كنيد، متوجه تفاوت هايي مي شويد كه هرگز قبلا با آنها برخورد نداشتيد. پيش نياز تمامي اين چهار راهكار، گوش دادن به خودتان است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب