• صخره‌‌هایی از جنس موج
    هرگز فکر می کردید، روزی بتوانید به این راحتی بر روی امواج اقیانوس ها راه بروید، دوچرخه سواری و گشت و گذار کنید، یا اینکه بر لبه  آن ایستاده و برای دوربین ژست بگیرید.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب