• "صف توبه" برای اهالی نینوا
    با تسلط گروه تروریستی داعش بر مناطقی از استان نینوا، مخالفان دولت که به بهانه رهایی از صف های بنزین و گاز با تروریست ها همکاری کرده اند نه تنها شاهد برچیده شدن این صفوف نیستند بلکه شاهد صف بندی جدیدی در مراکز زیرنظر داعش هستند که به صف توبه معروف شده...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب