• این «صندل‌ها» را نپوشید!
      یک متخصص طب فیزیکی استفاده از صندل هایی که کفه آنها تخت و بدون پاشنه بوده و پوشش مناسبی در بالا ندارند را بسیار آسیب رسان برای پا دانست.      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب