• خرج ازدواج از صندوق توسعه ملی
    در مقدمه طرح نوشته اند در ایران 11 میلیون مجرد داریم و دو میلیون منتظر دریافت وام ازدواج، به همین مناسب هم دو فوریت طرحی را مطرح کرده اند که طبق آن دولت باید 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به پرداخت «وام ازدواج» اختصاص دهد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب