• بازگشت صندوق خبرساز به پاستور
    معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: صندوق قرض الحسنه شهید باهنر و رجایی با پیگیری حقوقی، اقدامات قانونی و هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد به دولت یعنی مرجع اصلی خود بازگردانده شد. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب