• جام جهانی ماهواره را نقل محافل کرد
    طباطبايي  ناييني گفت: هر درصدي را براي استفاده از ماهواره در ايران بپذيريم، نمي توانيم منكر حضور آن در جامعه باشيم و اين در حالي است كه سابقه مقابله با ماهواره به شكل جمع آوري ديش ها از پشت بام ها به سال ها پيش و شايد به همان بدو ورود ماهواره به ايران برگردد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب